Statut - do pobrania tutaj 

Statut  Branżowej Szkoły I stopnia  - do pobrania tutaj

Statut Technikum - do pobrania tutaj

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego - do pobrania tutaj

Program Wychowawczo-Profilaktyczny - do pobrania tutaj

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - do pobrania tutaj

Procedury wydawania odpisów i duplikatów - do pobrania tutaj

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - do pobrania tutaj

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - do pobrania tutaj