KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

DATA

GODZINA

WYDARZENIE

 

04.09.2023

900

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

07.09.2023

 

1630

Organizacyjne spotkanie wychowawców nauczycieli i dyrekcji szkoły

z rodzicami uczniów ZSP w Dobrodzieniu

wybór trójek klasowych oraz wybór składu Rady Rodziców:

- opiniowanie przez Radę Rodziców programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

 

15.09.2023

 

Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej – Formuła 2017, Formuła 2019

 

20.09.2023

1600

Organizacyjne spotkanie z pracodawcami uczniów klasy 3 szkoły branżowej – omówienie zasad przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

21.09.2023

1500

Konferencja Rady Pedagogicznej zatwierdzająca plan nadzoru pedagogicznego oraz program wychowawczo – profilaktyczny szkoły

 

30.09.2023

Termin składania deklaracji maturalnych

 

14.11.2023

1500

Konferencja Rady Pedagogicznej – problemy wychowawcze

 

listopad 2023

900

Próbna matura z Operonem

 

30.11.2023

 

Propozycje ocen semestralnych

 

04.12..2023

1630

Wywiadówka – informacja o postępach uczniów w nauce w I semestrze

 

23. 12. 2023 –31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

 

05.01.2024

 

Wystawienie ocen semestralnych

 

10.01.2024

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE: TECHNIKUM i BR - część pisemna Formuła 2019

 

10.01.2024

1500

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej – okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych

 

11.01.2024

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas szkół średnich i zasadniczych – Wywiadówka

 

09 – 20. 01. 2024

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE: TECHNIKUM  i BR– część praktyczna         Formuła 2019, Formuła 2017

 

15 – 28. 01. 2024

 

FERIE ZIMOWE

 

31.01.2024

1500

Konferencja Rady Pedagogicznej podsumowująca pracę dydaktyczną,

opiekuńczo – wychowawczą szkoły za pierwszy semestr roku szkolnego 2023/2024; promocja klasy 2 LOdD

 

31.01.2024

Termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

 

07.02.2024

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTAPIENIA        DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE             W ZAWODZIE (BR i T) – sesja czerwiec 2024                                  (7 kwietnia w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zdających w sesji zimowej 2024)

 

25.03.2024

 

Propozycje ocen końcoworocznych dla klasy 4 LO

 

26.03.2024

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV LO - wywiadówka

 

28. 03. – 2. 04. 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

 

27.03.2024

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2024

 

04.04.2024

Termin składania deklaracji przez zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2024

 

08.04.2024

Termin przekazania szkołom dyplomów z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie dla sesji sesji styczeń – luty 2024

 

22.04.2024

Wystawienie ocen końcoworocznych klas ostatnich szkół średnich

 

23. 04. 2024

1500

Konferencja w sprawie rocznej klasyfikacji uczniów klas: 4 TH, 4 LO

 

26. 04. 2024

1300

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH.

ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego – 07 – 24. 05. 2024

Maj 2024

Godzina 9.00

Godzina 14.00

HARMONOGRAM PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

7

wtorek

Język polski

PP

 

 

8

środa

Matematyka  

PP

 

 

9

czwartek

Język angielski

PP

Język niemiecki

PP

10

piątek

WOS

PR

Język niemiecki

PR

13

poniedziałek

Język angielski

PR

Filozofia  

PR

14

wtorek

Biologia

PR

 

 

15

środa

Matematyka

      PR

 

 

16

czwartek

Chemia

PR

Historia muzyki

PR

17

piątek

Geografia

PR

 

 

20

poniedziałek

Język polski

PR

 

 

21

wtorek

Historia   

PR

 

 

22

środa

Informatyka  

PR

 

 

23

czwartek

Fizyka  

PR

 

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023-2024

·         2 i 3 listopada,

·         22 grudnia,

·         29 i 30 kwietnia,

·         2 maja,

·         31 maja,

7, 8 i 9 maja – tylko klasy Liceum Ogólnokształcącego