Skład Rady Rodziców ZSP w Dobrodzieniu wybranej w dniu 16.09.2021 r.

 • Przewodnicząca Sabina Dylong - Bartodziej
 • Wiceprzewodniczący Wojciech Wichary
 • Sekretarz Renata Kall
 • Skarbnik Izabela Guzy
 • Członek Zarządu Alicja Gierach
 • Jolanta Max

Skład Komisji Rewizyjnej RR:

 • Mariusz Mańka
 • Beata Sikora
 • Waldemar Twardokęs

Działania:

 • koniec czerwca – konsultacje dotyczące wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2022/2023
 • zakończenie roku – 29.04.2022 r. – maturzyści, 24.06.2022 r. – pozostali uczniowie - rozpoczęcie nowego roku szkolnego – 01.09.2023 r.
 • koniec kwietnia – wybór kandydata do nagrody „Przyjaciel szkoły”
 • listopad 2021 r. – spotkanie trójek klasowych z dyrekcją szkoły, omawianie spraw finansowych