TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW W ZSP W DOBRODZIENIU ROK SZKOLNY 2022-2023

 

  •    07.09.2022, 1630  Organizacyjne spotkanie wychowawców nauczycieli i dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów ZS w Dobrodzieniu  

  •     01.12.2022, 1630 Informacja o postępach w nauce w I semestrze roku szkolnego

  

  •    11.01.2023, 1630  Zebranie z rodzicami uczniów klas szkół średnich i branżowych – wywiadówka 

 

  •     27.03.2023, 1630 Zebranie z rodzicami uczniów klasy IV TH i IV LO - wywiadówka

 

  •     18.05.2023, 1630 Wywiadówka – informacja o postępach w nauce w II semestrze