• Dyrektor: mgr Joachim Wloczyk

  • Zastępca Dyrektora: dr Anna Głąb-Sołtysiak