GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKÓŁ

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Lp.

imię i nazwisko

nauczany przedmiot

funkcja

1.

Ewa Bartodziej

matematyka

 

2.

Beniamin Brodacki

religia

 

3.

Łukasz Dziemba

informatyka, grafika komputerowa

wychowawca klas 2 LO, administrator strony www

4.

Anna Głąb-Sołtysiak

historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość

zastępca dyrektora

5.

Justyna Grzywocz

matematyka

opiekun klasy 2 LOdD , specjalista ds. autyzmu

6.

Joanna Głogowska

przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

wychowawca klasy 1 b SB
I st.

7.

Izabela Guzy

geografia

wychowawca klasy 4 TH

8.

Piotr Haberla

przedmioty zawodowe

 

9.

Anastazja Jagielska

język polski

 

10.

Beata Jasińska

język polski

wychowawca klasy 4 LO

11.

Witalina Kowalska

język niemiecki

wychowawca klasy 3 LO

12.

Stanisław Kozłowski

religia

 

13.

Katarzyna Malińska

nauczyciel-bibliotekarz

 

14.

Iwona Markocka

pedagog specjalny, BHP

pedagog specjalny

15.     

Dariusz Dykta

przedmioty zawodowe

 

16.

Elżbieta Niebylska

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

 

17.

Joanna Nos- Siemiątkowska

język angielski

wychowawca klasy 2 a SB
I st.

18

Monika Nowak

 

kierownik internatu

19.

Krzysztof Opiela

przedmioty zawodowe

 

20.

Jolanta Parys

biologia, wdż, edukacja zdrowotna

wychowawca klasy 1 a LO

21.

Iwona-Piasecka-Bachan

wychowanie fizyczne, 

pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

22.

Sabina Pryt

matematyka, informatyka

administrator e-dziennika

23.

Beata Sikora

język niemiecki, muzyka

wychowawca klasy 1 a SB
I st., oligofrenopedagog

24.

Tomasz Sikora

wychowanie fizyczne, przygotowanie wojskowe

wychowawca klasy 1 b LO

25.

Katarzyna Skiba

język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy

 

26.

Katarzyna Szczygieł

fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości , podstawy administracji

wychowawca klasy 3 a SB
I st., oligofrenopedagog, szkolny doradca zawodowy

27.

Joachim Wloczyk

historia , WOS

dyrektor szkoły

28.

Katarzyna Kleszcz

pedagog szkolny

 

29.

Klaudia Ebiś

logopeda

 

30.

Sklorz Irena

surdopedagog