Procedury wydawania odpisów i duplikatów - do pobrania tutaj

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - do pobrania tutaj

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - do pobrania tutaj