21  listopada  doradca metodyczny Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu p. Anna Hiller-Janik spotkała się z uczniami klasy 3  LO. Warsztaty te miały na celu wskazanie uczniom właściwej drogi zawodowej i usystematyzowania kompetencji, ze szczególnym naciskiem na kompetencje miękkie. Młodzież miała możliwość ćwiczyć umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu oraz dowiedzieć się wielu nowych i ważnych rzeczy o sobie,  bawiąc się przy tym  i miło spędzając czas.

K. Szczygieł